In 2021 bestaat PortAgora 40 jaar! PortAgora is ontstaan uit stichting Tilburg helpt Polen en later Oost Europa Centrum, gefuseerd met stichting Tilburg Tuzla.

PortAgora is ontstaan als organisatie die humanitaire hulp verleende aan verschillende doelen in Zuidoost Europa. Destijds werden goederen ingezameld om deze te verkopen, en de opbrengst ervan te investeren in goede-doel projecten aldaar. In de afgelopen jaren is de nadruk meer komen te liggen op het kringloopwarenhuis als middel om mensen een plek te bieden voor passend werk en als middel om de circulaire economie in Tilburg te stimuleren. Tilburg streeft ernaar een afvalloze stad te zijn. PortAgora kan en wil daar een bijdrage aan leveren.

PortAgora omschrijft haar MISSIE als volgt:
PortAgora biedt betekenisvol werk voor mensen wiens talent tot ontwikkeling kan komen in een veilige én uitdagende omgeving. Dat doen we door gebruikte goederen een tweede leven te geven, waarmee we bijdragen aan de circulaire economie en wat in toenemende mate bijdraagt aan een verdienmodel.

Er werken momenteel 2 betaalde medewerkers (1 fte) en is er een grote diversiteit aan vrijwilligers (ongeveer 50 personen) die allemaal om diverse redenen een plek hebben gevonden bij PortAgora waar ze zichzelf kunnen zijn en een plek hebben waar zij zinvol bijdragen aan de samenleving.

Het bestuur van PortAgora wordt gevormd door:

  • Veerle Slegers, voorzitter
  • Pieterjan Vriens, penningmeester
  • Gerda de Vries
  • Rik van Eyndhoven