PortAgora is een zgn. Algemeen Nut Beogende Instelling, een ANBI dus. De ANBI-status dankt PortAgora o.a. aan het feit dat het geen winstoogmerk heeft en het grootste deel van de winkelopbrengsten (na aftrek van organisatie-/bedrijfskosten) besteed aan (de ondersteuning van) goede doelen en sociale, culturele en/of economische projecten, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. Daarnaast biedt PortAgora aan een breed scala aan mensen mogelijkheden tot participatie, integratie, dagbesteding, ontwikkeling, enz., middels het bieden van vrijwilligerswerk.

Een ANBI-status heeft o.a. belastingvoordelen, zowel voor de organisatie zelf bij de financiële ondersteuning van de hierboven genoemde goede doelen / projecten, als voor individuen, organisaties, bedrijven, die PortAgora financieel (willen) ondersteunen (middels donaties).

Uiteraard kunnen we uw financiële ondersteuning altijd goed gebruiken.
U kunt uw geldelijke donaties/giften storten op bankrekening NL26ABNA0435948938, t.n.v. Stichting PortAgora (en o.v.v. ‘donatie’ of ‘gift’ o.i.d.).
Voor donaties / giften in natura, neem contact met ons op: 013-5457377 / info@portagora.eu.

RSIN: 55.19.640

Klik hier voor een indruk / overzicht van welke goede doelen en projecten PortAgora (in de loop der tijd) zoal ondersteunt / ondersteund heeft.

 

Donatie aan de Tilburgse Voedselbank

Dinsdag 26 maart togen Frieda, Peter (naast Frieda) en Ron, allen medewerkers van PortAgora, naar de Tilburgse Voedselbank aan de Kapitein Hatterastraat om een cheque aan directeur Henk Denissen te overhandigen. De Tilburgse Voedselbank is naast voedselbank voor inwoners van Tilburg ook regionaal distributiecentrum voor Noord-Brabant en Zeeland. We vroegen Henk waar het geld aan besteed zou worden: “Dat gaat in de zuivelpot. Die is bedoeld om zuivelproducten van te kopen als Campina, een van onze vaste leveranciers, minder levert dan we nodig hebben voor onze klanten.” Dat is natuurlijk een mooi goed doel! Wat was het tof om als vrijwilligers van PortAgora bij een andere vrijwilligersorganisatie op bezoek te zijn! En wat voor een organisatie! We kregen nog een rondleiding van onze eigen Ron, want die werkt niet alleen bij PortAgora maar ook bij de Voedselbank. Volgende week gaan we weer een cheque overhandigen. Dan gaan we naar de Wielevenweg. Wat is daar dan?