PortAgora is een zgn. Algemeen Nut Beogende Instelling, een ANBI dus. De ANBI-status dankt PortAgora o.a. aan het feit dat het geen winstoogmerk heeft en het grootste deel van de winkelopbrengsten (na aftrek van organisatie-/bedrijfskosten) besteed aan (de ondersteuning van) goede doelen en sociale, culturele en/of economische projecten, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. Daarnaast biedt PortAgora aan een breed scala aan mensen mogelijkheden tot participatie, integratie, dagbesteding, ontwikkeling, enz., middels het bieden van vrijwilligerswerk.

Een ANBI-status heeft o.a. belastingvoordelen, zowel voor de organisatie zelf bij de financiële ondersteuning van de hierboven genoemde goede doelen / projecten, als voor individuen, organisaties, bedrijven, die PortAgora financieel (willen) ondersteunen (middels donaties).

Uiteraard kunnen we uw financiële ondersteuning altijd goed gebruiken, zeker in deze tijden van corona.
U kunt uw geldelijke donaties/giften storten op bankrekening NL26ABNA0435948938, t.n.v. Stichting PortAgora (en o.v.v. ‘donatie’ of ‘gift’ o.i.d.).
Voor donaties / giften in natura, neem contact met ons op: 013-5457377 / info@portagora.eu.

RSIN: 55.19.640

Klik hier voor een indruk / overzicht van welke goede doelen en projecten PortAgora (in de loop der tijd) zoal ondersteunt / ondersteund heeft.